Köpguide

Juridisk rådgivning & skatter

Juridisk rådgivning & skatter

GUIDE för köpare av bostäder i - the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

 

 Vilka handlingar behövs när man köper en fastighet?

 Ditt pass är den enda dokumentation som krävs för att köpa en fastighet.

 

Hur lång tid tar köpprocessen?

 I genomsnitt tar det från start till slut ungefär nio månader.

 

Hur många objekt kan en individ köpa?

 Enligt de nya lagarna i den turkiska republiken på Norra Cypern (TRNC) har icke-TRNC medborgare rätt att inneha en lagfart på en fastighet med en tomt om högst 5 donum per hushåll under förutsättning att fastigheten endast består av en bostad (tidigare var detta ett donum, men detta har nu utökats vid förvärv av fast egendom och långsiktig tomträtt (Aliens) lag 52-2008). Bygglov kommer inte att beviljas inte för att bygga ytterligare bostäder på tomten efter det att köptillståndet har beviljats. Vid tillämpningen av denna lag, räknas man och hustru som ett hushåll. Innan du kan få lagfarten på fastigheten måste du ha tillstånd från TRNC’s ministerråd. Detta förklaras närmare nedan. Om du vill ha lagfart på mer än en fastighet, eller en tomt överstigande 5 donum kan vi ge dig hjälpa dig med råd om hur du bildar en stiftelse eller ett företag som kommer att inneha lagfarten.

 

Vad händer under det inledande advokatmötet?

 Överlåtelseförfarande som sköts av ditt juridiska ombud är utformat för att säkerställa att dina intressen, så långt som möjligt, skyddas under hela transaktionen. Det första steget blir ett möte där du informerar oss om den fastighet som du har valt, eventuella överenskommelser som du har gjort med säljaren om priset, avbetalningsplan och eventuella ingående inventarier. Nu kan du också ge oss fullmakt så att vi kan agera för din räkning och underteckna dokument när du inte befinner dig på Norra Cypern under längre perioder.

 

Skydda dina intressen

 Ett köpeavtalet kommer att upprättas för att skydda dina intressen. Köpeavtalet kommer att omfatta alla viktiga villkor såsom tomtnummer, tomtstorlek, pris, betalningsplan, slutdatum med straffklausul vid förseningar. Samtliga ritningar med specifikationer kommer att biläggas kontraktet så att säljaren är bunden till att utföra byggnadsarbeten i enlighet med dessa. Kontraktet kommer att skickas till både säljaren och köparen för granskning. När båda parter är nöjda undertecknas kontraktet.

 

Registrering av köpeavtalet

 Nya regler sedan 2 januari 2008 kräver att alla köpeavtal, vid köp av fast egendom i Norra Cypern, som skall registreras på Lantmäteriverket “Lands Office” inom 21 (tjugoen) dagar efter undertecknandet. Stämpelskatten på 0,5% måste vara betald innan registreringen kan påbörjas. När köpeavtalet är registrerat är köparen är skyddad mot att tomten säljs vidare och avtalet kommer dessutom alltid att ha företräde vid eventuella tvister.

 

Köptillståndet

 När köpeavtalet har undertecknades, stämplats, registrerats och när din advokat har fått ditt utdrag ur polisregistret som uppvisar att du inte har några fällande domar så skickas din ansökan om köptillstånd till ministerrådet. Medan din köptillståndsansökan behandlas kommer ministerrådet att göra sökningar l fastighetsregistret, hos militären och immigrationsmyndigheterna och om dessa är positiva kommer tillstånd beviljas. Tillståndet kan ta lång tid. För närvarande tar det cirka 9 månader. Detta hindra dig dock inte från att flytta in i fastigheten och/eller hyra ut fastigheten och/eller sälja fastigheten.

 

Kan jag sälja min fastighet innan jag få mitt köptillstånd?

 Det beror på villkoren i ditt köpeavtal. Av praxis försöker vi alltid att förhandla med säljaren för att infoga en klausul som tillåter dig att sälja fastigheten innan du har fått lagfart. Vi förbereder då ett kontrakt som skall undertecknas av dig, säljaren och de nya köparna som överför alla dina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till de nya köpare. Försäljningen innan du har fått lagfart har också skattefördelar eftersom skatter är endast betalas i samband med överförande av äganderätten.

 

Lagfarten

 Du får ett meddelande när köptillståndet har beviljats. Om du då vill att vi skall agera på uppdrag av dig (mot en extra kostnad) i samband med överföringen av lagfarten behöver vi  din fullmakt. Vi fyller då i alla nödvändiga dokument som exempelvis fastighetsvärderingen och betalar sedan alla skatter som skall betalas för lagfarten. Vi tar emot lagfartsdokumentet tills du kan hämta det.

 

Skatter som skall betalas under ditt köp

 Under ditt köp kommer du att få utgifter  för stämpelskatt, moms och lagfart,

dessa beskrivs nedan:

  • stämpelskatt - Detta utgår från det avtalade priset på fastigheten och är för närvarande 0,5%, detta betalas före  eller vid undertecknandet av kontraktet.
  •  Moms (KDV) - Detta utgår från avtalade priset på fastigheten och är för närvarande 5%, är detta betalas vid övertagandet av fastigheten.
  •  Lagfartsavgift - Detta utgår från det avtalade priset på fastigheten. Den är för närvarande 3%. Detta betalas när lagfarten erhålles.
  • Reavinstskatt (Turkiska - Stopaj) - Denna betalas av säljaren, alltså när du säljer din bostad. Det belopp som skall betalas beror på om säljaren är en professionell säljare eller en privatperson. Om säljaren är en professionell säljare, är skatten 6,25%, annars är skatten 3,5%.

 

Ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd l TRNC

 Flertalet personer från de flesta länder i världen har rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i TRNC. Det finns några regler som måste vara uppfyllda om du vill lämna in en ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd; Först måste du antingen ha en egen och/eller hyra en fastighet i TRNC och för det andra måste du visa att tillräckliga medel hålls på ett bankkonto i TRNC. Anledningen till det är att lagar och förordningar inom TRNC inte omfattas av EU. Därför är det vanligtvis lättare att få tillfällig uppehållstillstånd i TRNC än i många andra europeiska länder. Om du åker på semester till TRNC och/eller för en kortare vistelse stämplas ditt pass och/eller ett pappersark vid ankomsten till TRNC med ett turistvisum. Detta gör det möjligt att stanna inom TRNC under den tid som anges på turistvisumet (normalt 90 dagar). Observera att med ett tillfälligt uppehållstillstånd har du bara rätt att leva i TRNC, du får inte ta ett jobb eller att starta ett företag. Om du vill arbeta och/eller starta företag inom TRNC så behöver du kontakta en advokat för ytterligare information.

 

Besöksvisum

 Besöksvisum ges till dig vid din ankomst till TRNC och det tillåter dig att stanna i TRNC som turist under normalt 90 dagar. Före utgången av turistvisum måste du lämna TRNC. Om du stanna kvar i TRNC efter de 90 dagarna får du betala böter för varje dag du överskrider visumperioden. För att få en nytt turistvisum måste du lämnar TRNC och flyga till exempelvis Turkiet och återvända nästa dag. Vi avråder dig dock för att göra detta regelbundet. Om du vill stanna kvar i TRNC under en längre period måste du ansöka om antingen ett tillfälligt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

 

Ytterligare information i samband med bosättning i TRNC

 Barn under 18 år behöver inte uppehållstillstånd. Därför behöver familjer som flyttar till TRNC bara att få tillfälliga uppehållstillstånd för vuxna familjemedlemmar.

Medborgarskap erhålls automatiskt av alla personer vars far och/eller mor är medborgare i TRNC, och de som gifter sig med en medborgare i TRNC.

 

Att skriva ett testamente i TRNC

 Oavsett om du bor i eller bara besöker TRNC några gånger per året, rekommenderar vi att du skriver ett testamente om du har några tillgångar i TRNC. Det är mycket enkelt att skriva ett testamente så att samtliga dina tillgångar fördelas i enlighet med din önskan vid din bortgång. Om du går bort och testamente saknas, så kommer inte din make/maka att ärva dig/din fastighet automatiskt om ni har barn. I detta fall kommer efterlevande make bara få en 1/6 och resterande 5/6 kommer att gå till överlevande barn eller andra släktingar. Upprättande av ett testamente gör med en advokat eller kontakta oss för gärna.

 

Kan jag betala tomten eller fastigheten från utlandet?

 Alla transfereringar kan överföras till vårt brittiska klientmedelskonto och överförs därefter till oss här i TRNC.

 

Denna information har vänligen tillhandahållits av:

S & A  Advocates and Legal Consultants

Adress: 49-5 Hz, Omer Caddesi, Karakum, Girne, via-Mersin 10, Turkiet

Tel: (0090) 392 330 07 53/54 Fax: (0090) 392 815 03 06 Mobil: (0090) 533 872 28 21

Web: www.sa-advocates.com - E-mail: info@sa-advocates.com